Mededelingen Technische Commissie 4 Maart

Velden weer vrijgegeven per 4 maart

De temperaturen stijgen weer en de velden zijn weer begaanbaar. 

Alle trainingen gaan weer door!