Mededelingen Technische Commissie 10 Juni

Publicatie indeling jeugdteams

Beste leden,

 

Zojuist is de voorlopige indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2019-2020 gepubliceerd. Voorlopig omdat er door bijvoorbeeld nieuwe aanmeldingen nog geschoven kan worden. Dit zal dan overigens altijd in overleg gaan. De publicatie van de seniorenteams zal woensdag volgen.

Het publiceren van deze lijst is een laatste stap in een langdurig en intensief proces waarbij een aantal mensen al vanaf de meivakantie dagelijks enkele uren per dag bezig is om tot dit punt te komen.

Een grote groep mensen, waaronder trainers en coaches (100), beoordelaars (20) en selecteurs (8) heeft informatie aangeleverd waarmee TC (7) en lijncoördinatoren (8) ruim 500 spelers opnieuw kunnen indelen. Graag wil ik deze vrijwilligers allemaal hartelijk danken voor hun bijdrage, zonder die inzet komen we niet tot nieuwe teams.

Bij het samenstellen van teams spelen naast beoordelingsformulieren en prestaties op selectietrainingen ook andere factoren een rol. Bijvoorbeeld: verdeling van aantallen over de verschillende leeftijdslijnen, samenstelling van teams en doorstroming met het oog op het seizoen 2020-2021, inzet van de spelers voor de vereniging door bijvoorbeeld trainen, coachen, bardiensten of ander vrijwilligerswerk, vriendschapsverzoeken en houding en gedrag. De weging van deze factoren verschilt uiteraard per leeftijdsgroep en soort team (breedte of eerstelijns). Hierbij gaat clubbelang voor teambelang en dat weer voor individueel belang.

Wij realiseren ons terdege dat de nieuwe teamindelingen, hoe zorgvuldig en met de beste intenties die ook zijn samengesteld, naast blije verrassing soms ook tot teleurstelling kunnen leiden en mogelijk ook tot vragen. Indien er behoefte is over de indeling te praten, dan kan dat door een gesprek aan te vragen via [email protected]. Je wordt dan uitgenodigd om over alleen jouw eigen indeling te praten met een afvaardiging van TC en lijnco√∂rdinatoren.
Ik wil iedereen dringend vragen om geen leden van betrokken commissies (ook maar vrijwilligers) persoonlijk te benaderen of aan te spreken in de supermarkt voor vragen of toelichting. Alvast dank daarvoor.

Lid zijn van HCOB staat voor bereikbaar en betaalbaar teamsporten waarbij we ambitie niet schuwen maar plezier altijd moet winnen.

Rest mij jullie alvast een fijne zomer en een leuk en sportief seizoen 2019-2020 toe te wensen.

In verband met de AVG is de indeling gepubliceerd in het ledenportaal van onze site HCOB.nl. Ga naar HCOB.NL en kies voor inloggen rechts boven. Kies vervolgens voor club> documenten> teamindeling 2019-2020.

Met vriendelijke groet namens de TC en lijncoördinatoren,

 

Jaap van Oosten