Mededelingen Technische Commissie 12 Juni

Hockeytechnische begeleiding HCOB

Beste leden,

We zijn verheugd dat wij Marc Willemsen weer een jaar hebben weten te binden aan onze club. Hij zal naast het zelf geven van een aantal trainingen zich vooral gaan toeleggen op het opleiden van eigen trainers en, op ons verzoek, het begeleiden van bestaande trainers. In deze hoedanigheid zal je hem dan ook regelmatig tegenkomen bij de trainingen. Over de precieze invulling zijn we nog in gesprek. We hebben er vertrouwen in dat we op deze wijze de vereniging op hockeytechnisch gebied weer een stapje verder in de gewenste richting kunnen brengen en wensen Marc veel succes het komende jaar.