Mededelingen Technische Commissie 11 Oktober

Inlenen spelers, de afspraken

Nieuws afbeelding

Beste coaches en (ouders van) spelers,

Regelmatig moeten spelers invallen bij andere teams. Hierover hebben we met elkaar afspraken gemaakt. Dit gaat heel vaak goed, soms ook niet. Daarom lichten we de procedure graag nog even toe.
Invallers worden van coach tot coach geregeld, spelers worden niet rechtstreeks benaderd. Logisch, je wil zelf immers ook op de hoogte zijn van de belasting van jouw spelers. De inlenende coach geeft aan welk type speler gewenst is of welke positie. De uitlenende coach bepaalt dan wie daarvoor in aanmerking komt of aan de beurt is, verzoek is vooral te rouleren! De uitlenende coach doet natuurlijk zijn/haar best aan het verzoek mee te werken om het team uit de brand te helpen tenzij dit ten koste gaat van de eigen wedstrijd qua starttijd of vermoeidheid. De wedstrijd van het eigen team gaat altijd voor. 
De bond heeft regels opgesteld m.b.t. speelgerechtigdheid, zie bijlage. Een voorbeeld is dat een C-speler die 1-ste klasse speelt mag invallen in de B in de 2-de klasse of hoger. Ondanks het leeftijdsverschil mag invallen in de 3-de klasse of lager in dit geval niet. Ook invallers dienen op het DWF gezet te worden, de bond checkt dan of de spelers speelgerechtigd zijn. Op het niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist invullen van het DWF kan de bond een sanctie zetten in de vorm van een geldboete, deze boete wordt doorbelast aan het team. Het is natuurlijk niet de bedoeling het alleen maar over regels en afspraken te hebben maar vooral met z'n allen een heel leuk hockeyseizoen te beleven, beetje aandacht voor bovenstaande draagt daar wel aan bij.

Fijne vakantie!

TC

Bijlage