Mededelingen Technische Commissie 30 Januari

Protocol hoofdletsel

Nieuws afbeelding

In Scoop nummer 25 hebben we aandacht besteed aan het hoofdletselprotocol. Graag willen we daar langs deze weg, zeker voor coaches en trainers, nog even aandacht aan besteden. Vooral onzichtbaar hoofdletsel zoals een hersenschudding wordt makkelijk over het hoofd gezien en kan nare gevolgen hebben. Zie hiervoor de bijlage. Er is ook een Hoofdletsel app beschikbaar.

Bijlage