Mededelingen Technische Commissie 23 April

Trainingen vanaf 28 april, update

Beste leden,

Zoals dinsdag door het bestuur is gecommuniceerd willen we het graag mogelijk maken vanaf 28 april weer te gaan trainen. Bestuur, accommodatie- en technische commissie werken samen aan een plan om dit veilig, verstandig en gecontroleerd van start te laten gaan. 
Er moet hiervoor veel geregeld worden en we moeten goede afspraken maken met elkaar om dit mogelijk te maken, en vooral, te houden. 
Zodra dit mogelijk is zullen we hier uitgebreid op terugkomen. Uiteraard moeten we in het plan rekening houden met de aanwijzingen van de KNHB en de Gemeente. Zij hebben beloofd uiterlijk vrijdag met alle informatie te komen. 

Trainingen
Vooruitlopend op het plan waaraan wordt gewerkt, heeft het bestuur al wel besloten de trainingen vanaf 28 april gefaseerd op te willen starten. Dit houdt in dat we voorlopig met 1 training per week en met maximaal 1 team per veld starten met de mogelijkheid dit later uit te breiden. 
De TC gaat met dit besluit aan de slag. Er wordt voor alle jeugdteams een nieuw trainingsschema gemaakt, het bestaande schema vervalt dus. Voor het samenstellen van het nieuwe schema neemt de TC vandaag contact op met de trainers.

Voor de afweging wel of niet aan trainingen deel te nemen kunnen we alvast de volgende punten meegeven
  • Deelname aan de trainingen is niet verplicht, het staat zowel spelers als trainers vrij niet deel te nemen.
  • De E6- en E8 carrouseltrainingen vervallen. Voor de carrouseltraining van de F-teams wordt een alternatief bedacht.
  • Het is voor volwassenen (spelers 18+ en ouders) ook na 28 april door de gemeente verboden het complex te betreden, uitgezonderd 1 trainer per team 
  • Er zal een streng protocol met toezicht komen voor beweging naar, op en van het HCOB-complex.
De overige informatie volgt dit weekend.

We kijken er naar uit weer aan de slag te kunnen en hopen jullie snel te treffen op de velden.,

De TC