Mededelingen Technische Commissie 7 Juni

Teamindeling Jeugd

Beste leden,

Zojuist is de indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd. De publicatie van de seniorenteams zal over 2 weken volgen omdat deze teams later aangemeld kunnen worden bij de bond. Wel kunnen we alvast aankondigen dat we komend seizoen een extra damesteam en jong herenteam aan onze seniorenlijn kunnen toevoegen wat het totaal op 5 dames- en 3 herenteams brengt. Zowel bij de junioren als bij de senioren hebben zich de laatste weken veel nieuwe leden ingeschreven en die willen we van harte welkom heten.

Met vereende krachten

Het publiceren van de teamindeling is een laatste stap in een intensief proces waarbij een flink aantal mensen al vanaf de meivakantie dagelijks bezig is geweest om tot dit punt te komen.

Een grote groep mensen, waaronder trainers/coaches (>100p) en beoordelaars (20p) heeft informatie aangeleverd waarmee TC (7p) en lijncoördinatoren (8p) bijna 600 spelers opnieuw hebben kunnen indelen. Graag wil ik deze vrijwilligers allemaal hartelijk danken voor hun bijdrage, zonder die inzet komen we niet tot nieuwe teams.

Ranking spelers

We hebben slechts een half seizoen in wedstrijdverband kunnen hockeyen maar we hebben gelukkig wel één volledige beoordelingsronde kunnen doen. Voor het samenstellen van de 1ste lijns teams (C t/m A) konden we geen selectiedag organiseren en hebben we de indeling gebaseerd op de data zoals die door trainer/coach/beoordelaar is aangeleverd. Bij de ranking van spelers neemt de TC uiteraard in de afweging mee in hoeverre de verschillende teams vergelijkbaar zijn qua niveau.

Samenstelling teams

Bij het samenstellen van teams spelen naast beoordelingsformulieren ook andere factoren een rol. Bijvoorbeeld: verdeling van aantallen over de verschillende leeftijdslijnen, samenstelling van teams en doorstroming met het oog op het seizoen 2021-2022, inzet van de spelers voor de vereniging door bijvoorbeeld trainen, coachen of ander vrijwilligerswerk, vriendschapsverzoeken en houding en gedrag. De weging van deze factoren verschilt uiteraard per leeftijdsgroep en soort team (breedte of eerstelijns). Hierbij gaat clubbelang voor teambelang en dat weer voor individueel belang. Daar waar teams door de aantallen per lijn groot uitpakken doen we een beroep op de coaches om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende speeltijd krijgt.

Teamnummers

De ervaring leert dat de nieuwe teamindelingen, hoe zorgvuldig en met de beste intenties die ook zijn samengesteld, naast blije verrassing soms ook tot teleurstelling kunnen leiden. In veel reacties horen we vooral de teleurstelling over het teamnummer terug. Om de kinderen te helpen om eerst te kijken met wie ze gaan hockeyen in plaats van in welk teamnummer, laten we de nummers van de breedteteams voorlopig weg. Voor de competitie-indeling van de teams zijn de nummers ook niet nodig omdat de bond de teams in klassen indeelt op herkomst van de spelers uit het vorige seizoen en niet op het nummer dat wij eraan geven.

Trainingen

We trainen nog een week door in de oude samenstelling en proberen dan vanaf 15 juni t/m 3 juli nog te trainen met de nieuwe teams. Het trainingsschema hiervoor is nog in de maak en volgt zo spoedig mogelijk. Zo kunnen we zonder de kennismakingsavonden toch alvast het nieuwe team leren kennen en halen we het maximale uit een helaas te kort seizoen.

Vragen over de indeling

Bij vragen over de teamindeling van de breedteteams kun je contact opnemen met jouw lijncoördinator:

·        Jongens A tot en met D, Monique Hermsen, [email protected]

·        Jongens E en F, Jeroen Franken, [email protected]

·        Meisjes A en B, Judith van Dieten, [email protected]

·        Meisjes C en D, Jacintha van Oosten, [email protected]

·        Meisjes E en F, Werner Braam, [email protected]

De indeling van de 1ste teams ligt vast en discussie hierover zal niet leiden tot aanpassing. Tenzij je natuurlijk liever niet in een 1ste team wil, dan horen we dat graag spoedig via [email protected].

In verband met de AVG is de indeling gepubliceerd in het ledenportaal van onze site HCOB.nl. Ga naar HCOB.NL en kies voor inloggen rechtsboven. Kies vervolgens voor club> documenten> teamindeling 2020-2021.

Rest mij jullie alvast een fijne zomer en een leuk en sportief seizoen 2020-2021 toe te wensen. 

Met sportieve groet namens de TC en lijncoördinatoren,

Jaap van Oosten