Mededelingen Technische Commissie 31 Mei

Teamindeling 21-22 gepubliceerd

Beste leden,

Zojuist is de indeling van de competitieteams voor het seizoen 2021-2022 gepubliceerd. In verband met de AVG regels staat deze op ons ledenportal.

Met vereende krachten

Het publiceren van de teamindeling is een laatste stap in een intensief proces waarbij een flink aantal mensen al vanaf de meivakantie dagelijks bezig is geweest om tot dit punt te komen. Graag willen wij deze vrijwilligers allemaal hartelijk danken voor hun bijdrage, zonder hun inzet komen we niet tot nieuwe teams.

Samenstelling teams

Bij het samenstellen van teams spelen naast beoordelingsformulieren nog diverse andere factoren een rol. De weging van deze factoren verschilt per leeftijdscategorie en soort team (breedte of eerstelijns). Hierbij gaat clubbelang voor teambelang en dat weer voor individueel belang. Al met al een behoorlijke puzzel die naar beste wil en kunnen is gelegd, zeker in een jaar waarin maar beperkt gehockeyd is.

Teamnummers

De ervaring leert dat de nieuwe teamindelingen, hoe zorgvuldig en met de beste intenties die ook zijn samengesteld, naast blije verrassing soms ook tot teleurstelling kunnen leiden. In veel reacties horen we vaak de teleurstelling over het teamnummer terug. Om de kinderen te helpen om eerst te kijken met wie ze gaan hockeyen in plaats van in welk teamnummer, laten we de nummers van veel teams voorlopig weg. Voor de competitie-indeling van de teams zijn de nummers ook niet nodig omdat de bond de teams in klassen indeelt op herkomst van de spelers uit het vorige seizoen en niet op het nummer dat wij eraan geven.

Trainingen

We trainen deze week nog door in de oude samenstelling en proberen dan vanaf 7 juni t/m 2 juli nog te trainen met de nieuwe teams. Het trainingsschema hiervoor is nog in de maak en volgt zo spoedig mogelijk.

Vragen over de indeling

Bij vragen over de teamindeling van de breedteteams kun je contact opnemen met jouw lijncoördinator:

·        Senioren, Esther Hamoen en Bob Gerards, [email protected]

·        Jongens A tot en met D, Monique Hermsen, [email protected]

·         Jongens E en F, Jeroen Franken, [email protected]

·         Meisjes A en B, Judith van Dieten & Mette Meijer, [email protected]

·         Meisjes C en D, Michel Hamer, Simone Hermsen & Jacintha van Oosten, [email protected]

·         Meisjes E en F, Werner Braam, [email protected]

De indeling van de 1ste teams ligt vast en kunnen we niet meer aanpassen. Tenzij je natuurlijk liever niet in een 1ste team wil, dan horen we dat graag spoedig via [email protected].

In verband met de AVG is de indeling gepubliceerd in het ledenportaal van onze site HCOB.nl. Ga naar HCOB.NL en kies voor inloggen rechtsboven. Kies vervolgens voor club> documenten> teamindeling 2021-2022.

Rest ons jullie alvast een fijne zomer en een leuk en sportief seizoen 2021-2022 toe te wensen. 

Met sportieve groet,

De TC en lijncoördinatoren