Vrijwilligers

Binnen een vereniging als HCOB zijn er vele taken te vervullen. De club is voor haar succes nu en in  de toekomst afhankelijk van de grote inzet van vrijwilligers. Hetzij als trainer, begeleider/coach, bardienst, spelleider, commissielid of bestuurslid. Zonder hen lukt het niet om de club draaiende te houden. Bereidheid van seniorleden en ouders/verzorgers van jeugdleden om wat extra’s te doen hoort dan ook bij het lidmaatschap van HCOB. Dat is ook helemaal niet erg. Integendeel, het verenigingsleven en alles wat daar bij komt kijken, is een bron van veel gezellige sociale contacten.

Het volgende wordt in ieder geval van leden en/of ouders verwacht:

Fluiten
Alle leden van HCOB zijn verplicht periodiek wedstrijden van de club te fluiten. Als senior of speler boven de 15 jaar dien je over een KNHB-scheidsrechterskaart te beschikken. Wanneer je als lid nog geen scheidsrechterskaart hebt, dien je een door de vereniging te organiseren scheidsrechterscursus te volgen en het daarop volgende scheidsrechters examen af te leggen. Voor de jongste jeugd wordt per wedstrijd door de coach een ouder als spelleider ingedeeld. Voor meer informatie zie het door de ALV vastgestelde scheidsrechtersbeleid. 

Rijbeurten & fruit
Ouders zijn bij toerbeurt beschikbaar voor het vervoer van het team waarin hun kind speelt en het verzorgen van fruit verzorgen in de rust. De coach deelt ouders hiervoor in. 

Bardiensten
Seniorleden en ouders/verzorgers van jeugdleden verzorgen de bardiensten. De barcommissie wijst per wedstrijddag een team aan dat de bardienst gedurende plusminus 1,5 uur moet doen. De coach van het team deelt de ouders in.

Eigen verantwoordelijkheid 
Indien je onverhoopt toch verhinderd bent, zorg je zelf voor vervanging oor te ruilen met een ander lid/ouder! De ervaring leert dat dat nooit problemen oplevert. 

Problemen
Het Bestuur van HCOB gaat er vanuit dat bovenstaande geen problemen zal opleveren. De ervaring leert dat dit gelukkig meestal ook goed gaat. In het vervelende geval dat er toch problemen ontstaan (leden en of ouders onttrekken zich aan bovenstaande taken) dan zal het bestuur het betreffende lid/ouder uitnodigen voor een gesprek.  In het slechtste geval kan dit zelfs leiden tot schorsing, maar wij gaan er vanuit dat het zover niet hoeft te komen. 

Vrijwilliger worden
Het op een andere manier inzetten voor de club is vooral leuk. Het is een bron van een veelheid aan sociale contacten en simpelweg ook gewoon leuk en gezellig. Vrijwilligers zijn altijd welkom! Zie hieronder voor een lijst van mogelijke taken. Bij interesse neem dan vooral contact op met het bestuur.
 • Trainer en/of coach van seniorenteam
 • Trainer en/of coach jeugdteam
 • Jeugdcommissie(coördinator, wedstrijdsecr.,-tafel, zaalhockey)
 • Seniorencommissie
 • Technische commissie
 • Scheidsrechterscommissie
 • Keepersschool
 • Evenementencommissie
 • Accommodatiecommissie (onderhoud velden, terrein en gebouwen)
 • PR & Communicatiecommissie
 • Sponsorcommissie
 • Barcommissie
 • LISA: ledeninformatie en administratie
 • Unicef
 • Vrijwilligerscoördinator
 • Bestuur
 • Anders…