Mededelingen Technische Commissie 9 Juni

Teamindeling 24-25 (gedeeltelijk) gepubliceerd

Beste leden,

Zojuist is de indeling van de competitieteams voor het seizoen 2024-2025 gepubliceerd. In verband met de AVG regels staat deze op ons ledenportal. Dames 1 is nog bezig met de selectie waardoor deze indeling nog niet bekend is. Voor de jongenslijn worden komende week nog gesprekken gevoerd. Ook deze indeling volgt op een later moment.

Met vereende krachten
Het publiceren van de teamindeling is een laatste stap in een intensief proces waarbij een flink aantal mensen al weken dagelijks bezig is geweest om tot dit punt te komen. Graag willen wij deze vrijwilligers allemaal hartelijk danken voor hun bijdrage, zonder hun inzet komen we niet tot nieuwe teams.

Samenstelling teams
Bij het samenstellen van teams spelen naast beoordelingsformulieren nog diverse andere factoren een rol. De weging van deze factoren verschilt per leeftijdscategorie en soort team (breedte of eerstelijns). Hierbij gaat clubbelang voor teambelang en dat weer voor individueel belang. Al met al een behoorlijke puzzel die naar beste wil en kunnen is gelegd.

Kennismaking nieuwe teams
In de week van 17 juni zijn kennismakingsmomenten gepland per lijn met een introductiepraatje door de lijncoördinatoren. Precieze dag en tijd staan bij de teamindeling of je hebt hier apart een mail over ontvangen. Ook de week erna kunnen de teams per lijn op dezelfde dag en tijd onderling wedstrijden spelen ter kennismaking. Na vrijdag 28 juni start de zomervakantie op HCOB.

Vragen over de indeling
Heb je en vraag over de teamindeling? Stel je vraag dan via de mail aan de lijncoördinator. Houd er rekening mee dat je vraag niet per omgaande beantwoord kan worden.

Senioren, Esther Raterink,[email protected]
MO16, MO18 Mette Meijer en Astrid Hendriks,[email protected]
MO12, MO14 Simone Hermsen en Marijn Schaberg[email protected]
MO8, MO9, MO10 Daphne Arts,[email protected]

Ledenportal
In verband met de AVG is de indeling gepubliceerd in het ledenportaal van onze site HCOB.nl. Ga naar HCOB.NL en kies voor inloggen rechtsboven. Kies vervolgens voor club> documenten> teamindeling 2024-2025.

Rest ons jullie alvast een fijne zomer en een leuk en sportief seizoen 2024-2025 toe te wensen.

 

Met sportieve groet,
HCOB selectiecommissie en lijncoördinatoren