Vacatures

Hockey Ondersteunende Commissies - Hockey Beleid - Trainerscoördinator
Doel van de functie: Vinden, selecteren en aanstellen van trainers en opstellen trainingsschema (wie traint wanneer). Voor technische begeleiding van de trainers wordt gebruik gemaakt van externe inhuur. Taken: - Verantwoordelijk voor de begeleiding en organisatie van de trainers en trainingen: - Begeleiden en adviseren van de trainers - Aantal keren per jaar de trainingen en trainingsopbouw bespreken met alle betrokkenen, -Trainingsopbouw over de verschillende leeftijdscategorien vastleggen, uitwerken en implementeren, in samenhang met begeleiden van de coaches - Centraal aanspreekpunt voor trainingsproblemen - Werven, selecteren en beoordelen van de trainers (contracten worden getekend door het bestuur) - Communiceren met de verschillende commissies die betrekking hebben op het hockeytechnische aspect
- Besluitvaardig - Communicatieve vaardigheden - Hockeytechnische ervaring - Trainerservaring - Heeft oog voor sportiviteit en respect en handelt daar naar