Vacatures

Kascommissie - Lid kascommissie
Controleert volledigheid van de opbrengsten en rechtmatigheid van de uitgaven van de club. Taken: - Controle van de posten in de jaarrekening aan de hand van de onderliggende specificaties in het bijzonder de bank- en kassaldi aan de hand van de onderliggende bankafschriften en kasstaten - opmaken van verslag naar aanleiding van de kascontrole; toelichten van verslag kascommissie in de ALV en decharge verlenen penningmeester t.a.v. de jaarrekening
- Financiƫle achtergrond, betrouwbaar